Oznámení o ochraně osobních údajů

Společnost SUDA AUTO, SPORT s.r.o. klade maximální důraz na ochranu Vašeho soukromí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – GDPR.

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení, telefonní a e-mailové spojení, název firmy, IČ a DIČ, adresu
 • údaje o zboží a službách, které jste u nás objednali, včetně servisní historie
 • žádosti o zkušební jízdy a účasti na předváděcích akcích značky Suzuki
 • údaje obsažené v účetních a daňových dokladech, které Vám byly vystaveny
 • osobní údaje zpracováváme až do odvolání souhlasu

Správcem údajů je:

 • SUDA AUTO, SPORT s.r.o., Kryšpínova 576/22, 111 01 Praha 10 , Česká republika
 • tel.: 233 017 214, servis@sudaauto.cz
 • IČ: 256 18 512, DIČ: CZ25618512
 • společnost zapsaná v obchod.rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C vložka 55263

Přístup k údajům:

 • mají výhradně zaměstnanci zákaznických služeb a pracovníci marketingu
 • nevyužíváme služeb žádného zpracovatele údajů, Vaše osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně

Účelem zpracování údajů je:

 • zasílání informací, reklamních materiálů a nabídek
 • prostřednictvím e-mailu, textových zpráv, pravidelné pošty nebo telefonických hovorů

Vaše práva a opravné prostředky:

 • poskytování osobních údajů je dobrovolné, souhlas můžete kdykoliv svobodně odvolat
 • máte právo na přístup ke svým osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na vymazání
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (odmítnout specifické komunikační kanály)
 • tyto práva můžete uplatnit kontaktováním společnosti SUDA AUTO, SPORT s.r.o. prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů